Reader Comments

Comment

by Dana Verdi (2013-10-30)


Pijarski teatr szkolny elementem edukacji patriotycznej i obywatelskiej w Polsce do 1740 r geodeta Suwałki Realizacja projektu pozwoliła na dotarcie do nieznanych dotąd w literaturze naukowej źródeł, dokonanie reinterpretacji treści starodruków oraz podważenie panujących powszechnie przekonań odnoszących się do działalności pijarskich teatrów szkolnych. Teatr stanowił bardzo ważną część systemu edukacyjnego w szkolnictwie pijarskim ze względu na swą rolę wychowawczą i kształcącą. Treść przedstawień została zdominowana przez tematykę patriotyczną i obywatelską. Wiedza przekazywana w dramatach służyła pijarom głównie dla umacniania patriotyzmu rozumianego jako zbiór powinności jednostki wobec ojczyzny. Kształtowano tu zatem postawę obywatelską wobec państwa.Announcement

Publication of Standards in Genomic Sciences has been transferred to a new publisher, BioMed Central on behalf of the Genomic Standards Consortium. All submissions to the journal should now be made directly through the BMC website for the journal at: http://www.standardsingenomics.com

Acknowledgements

We would like to gratefully acknowledge the support of many members of the Genomic Standards Consortium, the broader genomic science community, and those who have indicated their willingness to serve as editors, reviewers and contributors.

SIGS was founded with grants from the Office of the Vice President for Research and Graduate Studies at Michigan State University, the Michigan State University Foundation, and the US Department of Energy Biological and Environmental Research DE-FG02-08ER64707. The journal became self-supporting on October 1, 2011.

Standards in Genomic Sciences is indexed in: